De conformitat amb el que disposa el Reglament General (UE) sobre Protecció de Dades, mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcions a través de la pàgina web ( des d'ara LLOC WEB) siguin incloses en un fitxer d'Usuaris Web propietat de Fundació Mies van der Rohe, les dades del apareixen al començament de l'avís:

Tot això degudament inscrit davant l'agència Espanyola de Protecció de Dades i respecte del qual es garanteix que s'han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com tècniques requerides pel RGPD.

2.1 Finalitat, legitimació, categoria de les dades recollides, consentiment al tractament, menors d'edat. 
Tal com es recull en la normativa, s'informa a l'usuari que, a través dels formularis de contacte, subscripcions o descàrrega de guies en pdf, es recullen dades, les quals s'emmagatzemen en un fitxer, amb l'exclusiva finalitat d'enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), ofertes comercials, així com altres comunicacions que el web entén interessants per als seus usuaris. Els camps marcats com de resposta obligatòria, són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada si com les finalitats establertes en l'avís legal.

Així mateix podrà donar compliment mitjançant les dades, als requeriments sol·licitats pels USUARIS.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

L'acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert de doble opt-in, seentenderá a tots els efectes com la prestació de consentiment exprés i inequívoc de l'USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s'exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als que han estat recollides les dades ni molts menys cediré a un tercer aquestes dades.

2.1.1 EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES 
El teu com usuari ets l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que em facis arribar eximiéndome de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això.

Com a usuari, has garantir l'exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d'aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de 
dades.

2.2 MENORS D'EDAT 
En el supòsit de ser major de tretze anys, podràs registrar-te sense necessitat del consentiment previ dels teus pares o tutors.

Què passa en el cas que siguis menor de 14 anys? 
En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels teus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals

Notes: Si tens menys de tretze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots registrar-te a la web pel que procedirem a denegar la seva sol·licitud en cas de tenir constància.

2.3 Legitimació 
Gràcies al consentiment, podem tractar les teves dades i és requisit obligatori per poder subscriure't a la pàgina web. 
Com bé saps, pots retirar el teu consentiment en el moment que ho desitgis.

2.4 CATEGORIA DE LES DADES 
Les dades demanades en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzats com a dades identificatives.

2.5 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES 
Conservaré les teves dades durant el temps legalment establert o fins que demanis eliminar-los.

2.6 COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D'APLICACIÓ. 
El responsable del web, fins a la data compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta Llei Orgànica i altra normativa vigent i d'aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

A partir de maig de 2018, ens regirem per la normativa que entrarà en vigor, sent el Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

Així mateix, li informo que donant compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i se li demanarà consentiment a l'USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment .

En compliment del que estableix la normativa, l'informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de Fundació Mies van der Rohe tractades per a la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, l'USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d'informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de la web.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l'USUARI podrà exercir el seu dret d'oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant en l'apartat "Exercici de Drets"

2.7. MESURES DE SEGURETAT. 
Li informo que tenim implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de la 
acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu el RGPD.

Així mateix, s'han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

2.8. EXERCICI DE DRETS 
Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través del web, podran dirigir-se al titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d'accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers. L'informem igualment que pot presentar reclamació davant l'Autoritat de Control.

El mètode més ràpid i senzill seria accedint al teu compte d'usuari directament i modificar les teves dades o esborrar el teu compte d'usuari. Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, en virtut d'una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en lloc de ser esborrada.

En el present cas, no es realitzen tractaments automatitzats de dades, i en el cas de fer-ho, l'informarem al respecte.

L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit amb la referència "Protecció de dades", especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l'adreça:

Fundació Mies van der Rohe, Provença 318, Ppal 2B 08037 Barcelona.

També podrà exercitar els drets, a través del correu electrònic: lopd@miesbcn.com

2.9 LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS 
Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats pel lloc web. Per això la web no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a la web, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'Usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços i conèixer el nostre treball, encara que https://shopmies.com no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos. El web no es responsabilitza en cap cas dels resultats 
que puguin derivar-se a l'Usuari per accés a aquests enllaços.

2.10 MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT 
EL RESPONSABLE DEL WEB es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d'acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L'ús de la web després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació dels mateixos.

2.11 Responsable del fitxer, I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT.

El responsable del fitxer de dades és Fundació Mies van der Rohe

i amb NIF / CIF: G59125369 i nombre VAT: ESG59125369.

2.12. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB. 
Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, La Web utilitza els determinats prestadors de serveis sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Política De Privadesa de la publicitat proporcionada a Adsense: Google Adsense. 
Política de privacitat de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc web: Google (Analytics). 
Política de privacitat d'Amazon: Amazon

A La web també s'estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

L'usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d'enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a la web (el "Hiperenllaç"). L'establiment de l'Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre La Web i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de La web dels seus continguts o serveis. En tot cas, La web es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllaç al Lloc Web.

2.13. ¿NO VOLS REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O VOLS REVOCAR el vostre consentiment? 
De conformitat amb el que disposa la Llei 34/20023, de 11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic pots oposar-te a l'ús de la seva informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d'enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el teu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per a això, hauràs d'enviar un correu electrònic a l'adreça lopd@miesbcn.com

En relació amb la gestió de les teves dades associats als perfils socials de la Fundació Mies van der Rohe, l'exercici del dret d'accés, dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d'accés a la informació dels perfils dels usuaris. En relació amb els drets d'accés i rectificació, li recomanem que només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Fundació Mies van der Rohe.

A més podrà deixar d'interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials, eliminar els continguts que deixin de interessar o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats en les diferents xarxes socials.

L'usuari podrà accedir a les polítiques de privacitat de cada Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. Animo els usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d'ús de les diferents xarxes socials abans de començar a usar-les.

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/ 
Google: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/ 
Twitter: https://twitter.com/privacy 
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 
Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

2.14 ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT 
L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part del responsable del web en la forma i per a les finalitats indicades en l'avís legal.

2.15 CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT 
El responsable del web es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.